<< zpět                      Vivaldi Bohemia Abrus

 

Vivaldi Bohemia Abrus
   - JCh, Vitěz střední a východní Evropy mladých pl᚝ová
Vendetta de Royal Topaz
   - ICH,OCH,HD 0/0-skvrnitá
- Puzzle-N Indios Dell´Armida
   -ICH,ICH-černá
- Mondial-A Indios Dell´Armida
- Margaret Indios Dell´Armida - černá
- Eazy Topaz                              - HD 0/0,NLCH,VDH-CH-skvrnitá - Nearco des Pulckerrimi
   - ICH,VDHCH-skvrnitá
- Nadjy des Pulckerrimi
- Presley Bohemia Abrus černá - Lorris Bohemia Abrus
   - ICH,VDHCH-skvrnitá
- Jam's Dean de la Benjamine   -skvrnitá
- Holby Abrus - černá
- Conie Adog - černá - Joe v.Haus Gerwin - černá
- Festa Abrus - skvrnitá